Palautetta

kursseista ja valmennuksista

Osallistamisen ja kehittämisen taidot

(TTK:n järjestämä 2 pv pilottikurssi, jonka kouluttajina ja kehittäjinä Kari ja Tero olivat) 

Osallistujien antamaa palautetta:

"Parhaita koulutuksia, joissa olen ollut. Teillä toimii kaikki, aikataulut, osaaminen jne. Asiat esitettiin niin konkreettisesti, että omaksuminen oli helppoa." 

"Todella silmiä avaava koulutus, jonka antia aion hyödyntää työssäni."

"Hyvin ajankohtainen kurssi . Sain paljon uusia työkaluja omaan esimiestyöhöni. Ryhmätyöskentely ja uuden toimintamallin harjoittelu käytännön tehtävien kautta auttoi asian sisäistämisessä."

 "Yksi parhaista koulutuksista, johon olen osallistunut!"