Palautetta

kursseista ja valmennuksista

Osallistamisen ja kehittämisen taidot

(TTK:n järjestämä 2 pv pilottikurssi, jonka kouluttajina ja kehittäjinä Kari ja Tero olivat) 

Osallistujien antamaa palautetta:

"Parhaita koulutuksia, joissa olen ollut. Teillä toimii kaikki, aikataulut, osaaminen jne. Asiat esitettiin niin konkreettisesti, että omaksuminen oli helppoa." 

"Todella silmiä avaava koulutus, jonka antia aion hyödyntää työssäni."

"Hyvin ajankohtainen kurssi . Sain paljon uusia työkaluja omaan esimiestyöhöni. Ryhmätyöskentely ja uuden toimintamallin harjoittelu käytännön tehtävien kautta auttoi asian sisäistämisessä."

 "Yksi parhaista koulutuksista, johon olen osallistunut!"


Tero Lahdes ja Kari Laine ovat vetäneet onnistuneesti lukuisia yhteistyön ja yhdessä kehittämisen haasteisiin liittyviä luottamuksellisia valmennusprosesseja eri yritysten ja yhteisöjen kanssa. 

Lahdes on saanut paljon hyvää palautetta yhteistyötä käsittelevistä luennoistaan ja koulutuksistaan eri ammatti- ja työnantajajärjestöjen tilaisuuksissa - "Varsinkin Tero Lahdes oli erittäin hyvä!" (Aktiivi-instituutin koulutuspäivät 2022).