YHTEISTYÖ, LUOTTAMUS JA YHDESSÄ KEHITTÄMINEN

Onko yhteistyön henki kateissa?

Joskus hyvissäkin työyhteisöissä keskinäinen ymmärrys katoaa ja yhteistyö takkuaa. Asioiden eteenpäin vieminen alkaa vaikeutua ja yhteinen tavoite muuttuu yksilöiden tavoitteiksi. Yrityksen johdon ja henkilöstön edustajien välinen luottamuspula alkaa nopeasti heijastua koko yrityksen toimintaan ja hyvinvointiin.

Ulkopuolinen neutraali asiantuntija pystyy auttamaan kipukohtien tunnistamisessa ja tuomaan ne rakentavasti yhteiseen keskusteluun, jolloin yhdessä voidaan löytää niihin myös ratkaisut. Yhteinen tavoite on saada luottamus palautettua, yhteistyö luistamaan ja  kaikki mukaan kehittämään yrityksen toimintaa.

Autamme työpaikan johtoa ja henkilöstöä löytämään yhteisen ymmärryksen ja tavoitteen sekä käytännön keinot yhteistyön, luottamuksen ja yhdessä kehittämisen parantamiseen.

Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria

Henkilöstön kehitysideoiden ja osaamisen käyttöön saaminen on yrityksen menestyksen tae. Innovointi ja jatkuva parantaminen tarvitsee tuekseen hyvää yhteistyötä ja luottamusta. Osallistava johtaminen ja selkeät toimintamallit tuovat tehokkuutta kehitystoimintaan ja lisäävät työhyvinvointia. Parantuneen luottamuksen ja yhteistoiminnan myötä myös asioista sopiminen paranee.  

Kerromme mielellään lisää: Tero Lahdes puh. 0400 783380, s-posti: tero@solarsolutions.fi

Yhdessä kehittäminen työpaikalla -valmennus

Ajankohtaista

Osallistamisen ja kehittämisen taidot -pilottikurssi oli menestys

Lataa tutkimusraportti!

Tutkimuksen julkistaminen 1.4.2019

Yhteistoiminnan, luottamuksen ja yhdessä kehittämisen esteet keskisuurissa yrityksissä -tutkimus

Hyvä yhteistoiminta edesauttaa paikallista sopimista

Yhteystiedot

tero@solarsolutions.fi 
puh. 0400 783380

Tero Lahdes ja Kari Laine ovat olleet mukana luomassa uutta "Yhdessä kehittäminen työpaikalla" -valmennuskonseptia. Tämä konsepti antaa monipuolisen ja tuloksellisen keinon parantaa tiimien, esimiesten ja työntekijöiden yhdessä kehittämisen valmiuksia. Yritysten toimintakulttuuria kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa, oppimalla taitoja ja muuttamalla toimintamalleja. Valmennusprosesseista on saatu hyviä tuloksia. Juuri valmistunut kaksipäiväinen koulutus "Osallistamisen ja kehittämisen taidot" sai osallistujilta erinomaisen palautteen. Lisätietoja: Tero Lahdes 0400 783380 tai Kari Laine 0400 473730.

gallery/d09a62e2fe338d9bf0e984d45bc7d9d5_a_luottamus_etukansi_LR_1_0

YHTEISTOIMINTA JA LUOTTAMUS - Tositarinoita hyvästä yhteistoiminnasta 2

Tämä ajankohtainen kirja syventää tietoa hyvän yhteistoiminnan ja luottamuksen rakentumisen edellytyksistä. Kirjan esimerkit kuvaavat yhteistoimintakäytäntöjä, joilla on menestyksellä uudistettu toimintaa ja vastattu muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Julkaistu 10/2015, 230 sivua. Esimerkkeinä mm. Genelec Oy, Korpikorpi Oy, Ponsse Oyj, Kemppi Oy, HOK-Elanto, Vincit Oy, TIKE, Hämeenkyrön kunta.

"Organisaatioesimerkit tuovat kiinnostavan ja monipuolisen kuvan yhteistyön ja luottamuksen merkityksestä ja asiantuntijakommentit syventävät esitettyjä näkökulmia sopivasti. Uskon kirjan saavan oikein hyvän vastaanoton." - Pauli Juuti, johtamisen asiantuntija.

"Kirja on loistava ja erottuu muista! Haastatteluperusta ja juttujen tiiviys sekä organisaatioiden edustajien ja

asiantuntijoiden rinnakkaisuus toimivat hienosti." - Jari Hakanen, tutkijaprofessori "Suosittelen!" - Helena Lamponen, Akavan Erityisalojen edunvalvontapäällikkö (ex yt-asiamies)

Hinta 32 € + alv 10% (ilmainen postitus). 

Tilaukset: tero@solarsolutions.fi Lasku tulee sähköpostilla tilauksen jälkeen. Pyydä tarjous useamman kirjan tilauksesta!

gallery/sites-default-files-samassaveneessa

Mihin hyvä yhteistoiminta perustuu? Kuinka se saadaan aikaiseksi käytännössä? Mitä sillä saavutetaan?

SAMASSA VENEESSÄ -kirja vastaa näihin kysymyksiin käytännön esimerkkien kautta.
 

11 + 21 tositarinaa yrityksistä ja julkisesta hallinnosta.

Kirjan tarinoissa johtajat, luottamusmiehet ja asiantuntijat kertovat omin sanoin miten yhteistyö johdon ja henkilöstön välillä on saatu toimimaan, miten vaikeistakin muutosprosesseista on selviydytty ja miten organisaatiosta kehittyy hyvinvoiva ja tehokas. Esimerkkeinä mm. Berner Oy, Konecranes Oyj, Halton Oy, Digital Chocolate Oy, Varova Oy, K-Mustapekka, Logica Oy, Hydro Aluminium Salco Oy,

Pääkaupunkiseudun Verotoimisto, Hämeenlinnan kaupunki, Kouvolan seurakuntayhtymä.

SAMASSA VENEESSÄ –kirja on otettu yhteistoiminnan kehittämisen avuksi monissa eri yrityksissä, virastoissa ja työnantaja- ja ammattiliitoissa. Kirjaa on menestyksellä käytetty mm. esimies / luottamusmies –yhteiskoulutusten oheislukemistona.
 

Yksikköhinta: 32 € + alv 10 % (postitus ilmainen), 269 s.  Lue lisää

Yhteistyökumppanit

gallery/sites-default-files-preview_1_
gallery/sites-default-files-ttk-logo-header-fi_0