YHTEISTOIMINTALUOTSIT

Yhteistyön asiantuntija

Mikä on hyvän yhteistyön salaisuus?

Yhteistyöryhmien kyky tuottaa parhaita tuloksia riippuu kahdesta asiasta: Minkälainen on ryhmän henki ja kuinka tehokkaat ovat toimintatavat? Hengen rakentumiseen vaikuttaa mm. arvostus, luottamus, psykologinen turvallisuus, sosiaalinen herkkyys ja ammatillisuus. Tärkeimmät toimintatavat liittyvät mm. tiedonkulkuun ja yhdessä kehittämisen toimintamalliin. Näitä asioita yhdessä pohtimalla ja omien ajattelu- ja toimintamallien tarkastelulla luodaan pohjaa hyvälle yhteistyölle. Sen jälkeen jatkuvan kehittämisen myötä kuljetaan kohti hyvinvointia ja huipputuloksia.

Meillä on tietoa ja kokemusta yhteistyön parantamisesta. Tarjoamme valmennusta, koulutusta, koutsausta ja luentoja  yhteistyöryhmille ja organisaatioille. Yhdessä löydämme avaimet työryhmänne hyvinvointiin ja tulokselliseen yhteistyöhön.

Yhteistoiminta

Miten saada kaavoihin kangistunut yhteistoiminta uusiutumaan? Miten innostus, luovuus ja tuloksellisuus palautetaan yhteistyöhön?  

Luottamus ja psykologinen turvallisuus

Miten menestyksen edellytykset, turvallinen toimintaympäristö ja korkea suoritustaso, saadaan aikaan käytännössä?  

Yhdessä kehittäminen

Miten saadaan kaikki mukaan kehittämiseen ja miten projektit viedään määrätietoisesti ja onnistuneesti loppuun asti?

Osallistavan johtamisen taidot ja Henkinen johtajuus

Miten saadaan ihmiset sitoutumaan ja antamaan parastaan yhteisen tavoitteen hyväksi? Miten toimia aidosta, harmonisesta itsestä käsin?

Apua yhteistoimintaan?

Tilaa Tero puhumaan yhteistyön ja luottamuksen rakentamisesta. Mihin hyvä yhteistoiminta perustuu, mitä se edellyttää molemmilta osapuolilta, miten se saadaan käytännössä aikaan?

Tero fasilitoi myös tarvittaessa nykytilan analysoinnin, yhteisen keskustelun ja ratkaisujen ideoinnin, jonka tuloksena saadaan selkeä toimintasuunnitelma, jonka käytäntöönpanoa seurataan ja tuloksia analysoidaan. Tarvitaan vain molempien osapuolten tahtoa lähteä kulkemaan kohti entistä parempaa yhteistoimintaa! 

Kysy lisätietoja Terolta: p. 0400 783380, tero@solarsolutions.fi

Valmentajat

Mukana koko sydämellä

Tero Lahdes

Työyhteisövalmentaja, coach

p. 0400 783380 e-mail: tero@solarsolutions.fi

Kari Laine

Työyhteisövalmentaja

p. 0400 473730 e-mail karilaine1962@gmail.com


Julkaisujamme

Vie ryhmäsi yhteistyö lähemmäksi huippua