YHTEISTOIMINTALUOTSIT

Yhteistyön asiantuntija

Mikä on hyvän yhteistyön salaisuus?

Hyvän yhteistyön salaisuus on periaatteessa yksinkertainen. Ensin tarvitaan yhteinen ymmärrys siitä, että yhteistyöllä/yhteistoiminnalla saavutetaan parhaat tulokset. Toiseksi pitää huolehtia siitä, että ryhmän jäsenten ajattelu ja asenne tukee luottamuksen, turvallisuuden ja arvostuksen  rakentumista ryhmässä, sillä ne ovat hyvän yhteistyön kulmakivet. Kolmanneksi pitää toimintatavat uudistaa yhdessä. Tarvitaan yhdessä kehittämisen toimintamalli, jolla analysoidaan, ideoidaan, viedään käytäntöön ja seurataan. Kaikkien osallistuminen on tärkeää, jotta ymmärrys, hyväksyntä ja sitoutuminen uusien toimintatapojen käyttämiseen syntyy.  

Kuulostaa helpolta, mutta asioiden käytäntöön saaminen vaatii määrätietoista työskentelyä ja omien ajatus- ja toimintamallien objektiivista tarkastelua. Hyvällä tahdolla kaikki on mahdollista! Meillä on tietoa ja kokemusta yhteistyön parantamisesta. Tarjoamme valmennusta, koulutusta, konsultointia ja luentoja  esimiehille, luottamusmiehille, yhteistyöryhmille ja työpaikoille. Yhdessä löydämme avaimet ryhmänne hyvinvointiin ja tulokselliseen yhteistyöhön.

Yhteistoiminta

Miten saada kaavoihin kangistunut yhteistoiminta uusiutumaan? Miten innostus, luovuus ja tuloksellisuus palautetaan yhteistyöhön?  

Luottamus ja psykologinen turvallisuus

Miten menestyksen edellytykset, turvallinen toimintaympäristö ja korkea suoritustaso, saadaan aikaan käytännössä?  

Yhdessä kehittäminen

Miten saadaan kaikki mukaan kehittämiseen ja miten projektit viedään määrätietoisesti ja onnistuneesti loppuun asti?

Osallistavan johtamisen taidot ja Henkinen johtajuus

Miten saadaan ihmiset sitoutumaan ja antamaan parastaan yhteisen tavoitteen hyväksi? Miten toimia aidosta, harmonisesta itsestä käsin?

Apua yhteistoimintaan?

Tilaa Tero puhumaan yhteistyön ja luottamuksen rakentamisesta. Mihin hyvä yhteistoiminta perustuu, mitä se edellyttää molemmilta osapuolilta, miten se saadaan käytännössä aikaan?

Tero fasilitoi myös tarvittaessa nykytilan analysoinnin, yhteisen keskustelun ja ratkaisujen ideoinnin, jonka tuloksena saadaan selkeä toimintasuunnitelma, jonka käytäntöönpanoa seurataan ja tuloksia analysoidaan. Tarvitaan vain molempien osapuolten tahtoa lähteä kulkemaan kohti entistä parempaa yhteistoimintaa! 

Kysy lisätietoja Terolta: p. 0400 783380, tero@solarsolutions.fi

Valmentajat

Mukana koko sydämellä

Tero Lahdes

Työyhteisövalmentaja, coach

p. 0400 783380 e-mail: tero@solarsolutions.fi

Kari Laine

Työyhteisövalmentaja

p. 0400 473730 e-mail karilaine1962@gmail.com


Julkaisujamme

Vie ryhmäsi yhteistyö lähemmäksi huippua