Yhteistoiminnan, luottamuksen ja yhdessä kehittämisen toteutuminen keskisuurissa yrityksissä -tutkimus

Tero Lahdes aloitti tammikuussa 2018 Työsuojelurahaston rahoittaman tutkimuksen, jossa haastatellaan kahdeksan yrityksen johtajia ja henkilöstön edustajia. Pääfokuksena on selvittää miten yritykset ovat koettaneet rakentaa yhteistyötään ja minkälaisten asioiden koetaan estävän hyvän yhteistoiminnan, luottamuksen ja yhdessä kehittämisen toteutumista. Tutkimus kartoittaa myös yritysten tarpeita ulkopuoliselle asiantuntija-avulle. Tutkimustulosten avulla pyritään auttamaan yrityksiä paremmin tunnistamaan omia kehittämiskohteitaan ja löytämään niihin sopivia ratkaisuja. Lahdeksen ohjaajina toimivat emeritus professori Pauli Juuti, Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Tuomo Alasoini ja Akavan erityisalojen edunvalvontajohtaja (ex yt-asiamies) Helena Lamponen. Tutkimus valmistuu helmikuussa 2019..

CSS

Ajankohtaista

Tutkimuksen julkistaminen

Yhteistoiminnan, luottamuksen ja yhdessä kehittämisen toteutuminen keskisuurissa yrityksissä -tutkimus

Hyvä yhteistoiminta edesauttaa paikallista sopimista

Luotsit mukaan TTK:n uuteen työpaikkojen yhdessä kehittämisen hankkeeseen

LUOTTAMUS JA YHTEISTOIMINTA -seminaari

Yhteystiedot

tero@solarsolutions.fi 
puh. 0400 783380

aarno.ryynanen@gmail.com  
 
puh. 040 5475888 

 

 
 

Yhteistyökumppanit