ESIMERKKEJÄ PALVELUISTAMME


Tavoitteenamme on auttaa työyhteisöjä luomaan uusi yhdessä tekemisen kulttuuri, jossa johto ja henkilöstö yhdessä kehittävät päivittäistä toimintaansa. Kulttuurin muuttaminen on prosessi, jossa työpaikkoja ohjataan ottamaan käyttöön erilaisia johtamisen ja kehittämisen toimintamalleja sekä lisäämään esimiesten osallistavan johtamisen taitoja ja koko henkilöstön ammatillisen käyttäytymisen taitoja. Juurrutamme työpaikalle yksinkertaisen kehittämisen toimintamallin, jonka avulla voidaan ratkoa kaikkia työpaikan tulevia kehityshaasteita. 

PÄÄKONSULTOINTIALUEEMME
 • Yhteistoiminnan ja luottamuksen rakentaminen
 • Yhdessä tekemisen kulttuurin rakentaminen
 • Osallistava ihmisten johtaminen
 • Johtoryhmien ja esimiestiimien kehittäminen
 • Vastuullisen vaikuttamisen taidot
 • Tiimien kehittäminen
 • Johtamisen ja kehittämisen toimintamallien rakentaminen
 • Strategia- ja johtamisjärjestelmät
 • Prosessien kehittäminen ja LEAN
 • Palkitsemisen kehittäminen

Esimerkki valmennusprosessin etenemisestä:

Esittelykäynti

 • Tulemme keskustelemaan tilaajan tarpeista ja esittelemme palvelujamme
 • Tapaamisen kesto on 1-2 tuntia
 • Laskutamme matkakulut, jos etäisyys Helsingistä yli 50 km. Muuten ilmainen.

1. Alkutapaaminen

 • Määritetään kehittämisen kohde
 • Valitaan prosessille ohjausryhmä
 • Johto tekee päätöksen kehittämisprosessin aloittamisesta. 

2. Nykytilan analysointi

 • Haastattelemme yhteistoiminnan avainhenkilöt 
 • Ohjausryhmä tekee analyysin valmentajien ohjauksessa
 • Valitaan tärkeimmät kehitettävät asiat 
3. Toimintasuunnitelma
 • Toimintasuunnitelman tekevät kyseisen aiheen avainhenkilöt valmentajien ohjauksessa
 • Suunnitelmassa on yksityiskohtaiset askeleet toteutukseen
 • Suunnitelma voi sisältää toimintamallimuutoksia, taitovalmennusta jne.
4. Toteutus
 • Toteutusta seurataan ja tarvittavia korjauksia tehdään matkan aikana
5. Tulosten arviointi
 • Miten onnistuimme?
 • Mitä opimme?
 • Mitä meidän pitää tehdä seuraavaksi?
CSS

Ajankohtaista

Lataa tutkimusraportti!

Tutkimuksen julkistaminen 1.4.2019

Yhteistoiminnan, luottamuksen ja yhdessä kehittämisen esteet keskisuurissa yrityksissä -tutkimus

Hyvä yhteistoiminta edesauttaa paikallista sopimista

Luotsit mukaan TTK:n uuteen työpaikkojen yhdessä kehittämisen hankkeeseen

Yhteystiedot

tero@solarsolutions.fi 
puh. 0400 783380

 

 

 
 

Yhteistyökumppanit