AjankohtaistaLataa tutkimusraportti!
Perjantai, maaliskuu 29, 2019 - 19:02

Voit ladata YHTEISTOIMINNAN JA YHDESSÄ KEHITTÄMISEN ESTEET KESKISUURILLA TYÖPAIKOILLA JA RATKAISUEHDOTUKSIA EDISTÄÄ YHTEISTOIMINTAA -tutkimuksen PDF-muodossa. Työsuojelurahaston linkistä: 

https://www.tsr.fi/documents/20181/860652/117373-loppuraportti-Tutkimusraportti.pdf


Tutkimuksen julkistaminen 1.4.2019
Torstai, tammikuu 17, 2019 - 14:42

Tero Lahdeksen tutkimus Yhteistoiminnan ja yhdessä kehittämisen esteet keskisuurissa yrityksissä julkistetaan 1.4.2019 Kämp Hotellin Peilisalissa klo 13.30-16. Tilaisuuden järjestää Uudenmaan ELY-keskuksen alueverkosto ja Työelämä 2020 -hanke. Teron esityksen jälkeen on Genelec Oy:n tuotantojohtaja Piia-Riitta Bergmanin ja ylempien toimihenkilöiden luottamusmies Jussi Väisäsen vuoro kertoa kuinka maailman palkituimmat kaiuttimet syntyvät hyvällä yhteistyöllä. Ilmoittaudu: https://link.webropolsurveys.com/S/2F455E35E5067F89


Yhteistoiminnan, luottamuksen ja yhdessä kehittämisen esteet keskisuurissa yrityksissä -tutkimus
Keskiviikko, tammikuu 24, 2018 - 11:44

Tero Lahdes aloitti tammikuussa 2018 Työsuojelurahaston rahoittaman tutkimuksen, jossa haastatellaan kahdeksan yrityksen johtajia ja henkilöstön edustajia. Pääfokuksena on selvittää miten yritykset ovat koettaneet rakentaa yhteistyötään ja minkälaisten asioiden koetaan estävän hyvän yhteistoiminnan, luottamuksen ja yhdessä kehittämisen toteutumista. Tutkimustulosten avulla pyritään auttamaan yrityksiä paremmin tunnistamaan omia kehittämiskohteitaan ja löytämään niihin sopivia ratkaisuja. Lahdeksen ohjaajina toimivat emeritus professori Pauli Juuti, Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Tuomo Alasoini ja Akavan erityisalojen edunvalvontajohtaja (ex yt-asiamies) Helena Lamponen. Tutkimus valmistuu huhtikuussa 2019.


Hyvä yhteistoiminta edesauttaa paikallista sopimista
Tiistai, marraskuu 1, 2016 - 15:55

Luotsit tekevät yhteistyötä niin työnantaja- kuin ammattiliittojen kanssa. Hyvä yhteistoiminta ja luottamus luovat edellytyksiä paikallisen sopimisen sujumiselle. Olemme olleet mukana paikallisen sopimisen koulutuksissa konseptilla, jossa aamupäivällä puhutaan sopimisen käytännöistä liittojen asiantuntijoiden johdolla, ja iltapäivällä käsittelemme yhteistoiminnan ydinasioita vuorovaikutteisesti. Tavoitteemme on saada kuulijat miettimään yhteistoiminnan ydinkysymyksiä oman organisaationsa kannalta ja löytää uusia ideoita yhteistoiminnan, luottamuksen ja sopimisen parantamiseen. Konsepti toimii hienosti, ja palaute päivästä on ollut hyvää.


Luotsit mukaan TTK:n uuteen työpaikkojen yhdessä kehittämisen hankkeeseen
Tiistai, elokuu 30, 2016 - 13:04

Työturvallisuuskeskuksen keväällä 2016 aloittamassa hankkeessa tuodaan työpaikkojen avuksi uusi yhdessä kehittämisen konsepti. Yhteistoimintaluotsit ovat mukana konseptin kehittämisessä ja työpaikkojen kehittäjiä valmentavassa ryhmässä. Projekti on osa Työelämä 2020 hanketta.


LUOTTAMUS JA YHTEISTOIMINTA -seminaari
Perjantai, elokuu 14, 2015 - 10:48

TYÖELÄMÄ 2020-hanke, Tekes ja YhteistoimintaLuotsit järjestävät yhdessä hyvää yhteistoimintaa ja luottamusta käsittelevän iltapäiväseminaarin 22.10.2015. Seminaarin tarkoituksena on kirkastaa luottamuksen ja yhteistoiminnan merkitystä työyhteisöjen menestymisen perustana, tarjota käytännön malleja hyvästä yhteistoinnasta, auttaa osallistujia arvioimaan omia käytäntöjään ja innostumaan uusista hyvistä toimintamalleista. 

Seminaarin aluksi ohjelmassa on Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin, Tekesin johtavan työelämän asiantuntijan Tuomo Alasoinin, sekä "luottamusprofessori" Taina Savolaisen lyhyet puheenvuorot. Sen jälkeen Tero Lahdes ja Aarno Ryynänen esittelevät uuden kirjansa YHTEISTOIMINTA JA LUOTTAMUS -Tositarinoita hyvästä yhteistoiminnasta ja luottamuksesta. Kolme käytännön esimerkkiä hyvästä yhteistoiminnasta tarjoaa HOK Elannon, Genelec Oy:n ja Hämeenkyrön kunnan johdon ja henkilöstön edustajat. Lopuksi osallistujlle on käytäntöön vievä workshop, jonka vetäjinä toimivat YhteistomintaLuotsit.

Osallistujiksi kutsutaan johtaja/luottamusmies pareja eri työyhteisöistä. Tilaisuus on maksuton. Lisätietoja saa Tero Lahdekselta 0400 783380, tero@solarsolutions.fi


YHTEISTOIMINTA JA LUOTTAMUS -kirjan julkistus lokakuussa!
Keskiviikko, huhtikuu 22, 2015 - 12:27

Tero Lahdeksen ja Aarno Ryynäsen uusi kirja YHTEISTOIMINTA JA LUOTTAMUS julkistetaan 22.10. Kirjassa on uusia käytännön esimerkkejä siitä kuinka hyvä luottamus ja yhteistoiminta on saatu aikaan ja minkälaisia tuloksia on sen myötä yhdessä saavutettu. Kirjan esimerkkejä ovat mm. Genelec, HOK Elanto, Korpikorpi, Vincit, Kemppi, Ponsse, Hämeenkyrön kunta. Mukana on myös useita asiantuntijahaastatteluja.  


YhteistoimintaLuotsit STTK:n seminaarissa 7.5.2015
Keskiviikko, huhtikuu 22, 2015 - 12:17

Yhteistoimintaluotsit ovat näytteilleasettajana STTK:n Luottamusmies 2015 -seminaarissa Messukeskuksessa. Puhumme kahdessa eri työpajassa aiheista "Luottamus ja yhteistyö" sekä "Työyhteisön tuottavuus ja tuloksellisuus yhteistoiminnan tavoitteena".


Luotsit HENRY FOORUMISSA 4.11.2014
Lauantai, marraskuu 1, 2014 - 12:33

YhteistoimintaLuotsit ovat mukana HENRY FOORUMISSA, Helsingin Royal at Crowne Plazassa 4.11.2014. Meillä on siellä ständi oppimistorilla ja pidämme klo 14.50 - 15.30 salissa 5 asiantuntijapuheenvuoron aiheesta "Miten luottamusta yhteistoimintaan voi vahvistaa?". Puhumme yhteistoiminnan ja luottamuksen merkityksestä nykyorganisaatioille, kuinka niitä voidaan käytännössä parantaa ja kuinka jaetulla johtamisella voidaan tukea hyvän yhteistoimintakulttuurin syntymistä. Äänessä ovat kaikki kolme luotsia Aarno Ryynänen, Tero Lahdes ja Pauli Juuti.


YhteistoimintaLuotsit Työelämä 2020 -hankkeen kumppaniksi.
Maanantai, heinäkuu 28, 2014 - 16:36

YhteistoimintaLuotsit on hyväksytty Työelämä 2020 -hankkeen viralliseksi kumppaniksi ja me osaltamme pyrimme auttamaan Suomen työelämää nousemaan Euroopan parhaaksi seuraavan kuuden vuoden aikana. Meidän missiomme on auttaa suomalaisia yrityksiä ja muita työyhteisöjä parantamaan keskinäistä luottamusta ja yhteistoimintaansa - luottamus ja yhteistyö ovat Suomen uuden työelämän strategian yksi kivijaloista, jotka pitää olla hyvässä kunnossa mikäli tavoite aiotaan saavuttaa.


YhteistoimintaLuotsit ovat mukana STTK:n Työhyvinvointi 2014 -seminaarissa 8.5.
Torstai, toukokuu 8, 2014 - 06:45

Olemme Aarnon kanssa tavattavissa ständillämme koko päivän. Teemme kyselyn seminaarin osallistujille mm. siitä mitkä ovat heidän työpaikkansa suurimmat työsuojeluyhteistyön haasteet.


Esimiehet ja luottamusmiehet yhteisen tavoitteen taakse
Tiistai, maaliskuu 25, 2014 - 11:52

Varsinkin jatkuvan muutoksen aikana hyvällä yhteistoiminnalla on entistä suurempi merkitys. Johdon tarve huolehtia liiketoiminnan kannattavuudesta ja sujuvuudesta, sekä luottamusmiehen tehtävä valvoa työntekijöiden etuja ja hyvinvointia, saadaan yhdistettyä yhteiseksi tavoitteeksi hyvällä yhteistoiminnalla. Yhteistoiminnan ydinasioiden ymmärtäminen ja käytäntöön vieminen onnistuu usein parhaiten ulkopuolisen, neutraalin ja ammattitaitoisen tahon avustuksella. YhteistoimintaLuotseilla on hyvää näyttöä tällaisista valmennuksista. 


YhteistoimintaLuotsit työkalukumppaniksi HENRY FOORUMIIN
Maanantai, maaliskuu 10, 2014 - 21:25

YhteistoimintaLuotsit ovat mukana Henkilöstöjohdon ryhmä -HENRY ry:n järjestämässä HENRY FOORUMI 2014 -tapahtumassa 4.11.2014. Toimimme HENRY:n työkalukumppanina ja olemme esittelemässä toimintaamme pävän aikana omalla ständillämme oppimistorilla. Pidämme myös hyvää yhteistoimintaa käsittelevän asiantuntijapuheenvuoron päivän aikana.


Yhteistoimintaluotsit esillä kunta-alan Lappeenranta seminaarissa 15-16.8.2013
Keskiviikko, kesäkuu 12, 2013 - 22:42

          Olimme Lappeenrannan kuntaseminaarissa keskustelemassa osallistujien kanssa ja esittelemässä yhteistoimintapalveluitamme. Yhteistoimintaa parantavat koulutuksemme tuntuivat sopivan varsin hyvin monen kunnan tarpeisiin, samoin positiivisia esimerkkejä esiin tuova Samassa Veneessä kirja todettiin hyväksi oheislukemistoksi. Se päätyikin monen kuntapäättäjän kassiin. Hyvällä yhteistoiminnalla lisättäisiin varmasti toiminnan tuloksellisuutta, etenkin sote-puolella.        


Esimiesten ja luottamusmiesten yhteiskoulutukset Itellassa ovat saaneet hyvän vastaanoton.
Tiistai, toukokuu 28, 2013 - 12:40

Esimiesten ja luottamusmiesten yhteiskoulutukset ovat saaneet erinomaisen vastaanoton Itellassa.

Esimies ja luottamusmies ovat työyksikön hyvän yhteistoiminnan avainpari. Suunnittelimme Itella Oyj:n kanssa yhteisvalmennuksen, johon osallistuu esimiehiä ja luottamusmiehiä Itellan yksiköistä.

Valmennus kohdentui esimies/luottamusmies –parien keskinäisen yhteistyön parantamiseen ja työyksikön yhteistoimintakulttuurin rakentamiseen. Valmennukset ovat olleet menestys ja niihin osallistuu nyt Itellan työyksiköitä koko Suomen alueelta.


Yhteistoimintaluotsit mukana STTK:n Luottamusmies 2013-seminaarissa – Yhteistoiminta tulevaisuuden työpaikoilla.
Maanantai, toukokuu 27, 2013 - 12:44

Seminaarissa yhteistoimintaluotsi Aarno Ryynänen piti alustuksen aiheesta ”Luottamusmies tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäjänä” Luotsien näyttelyosasto herätti osanottajissa suurta mielenkiintoa.


CSS

Ajankohtaista

Lataa tutkimusraportti!

Tutkimuksen julkistaminen 1.4.2019

Yhteistoiminnan, luottamuksen ja yhdessä kehittämisen esteet keskisuurissa yrityksissä -tutkimus

Hyvä yhteistoiminta edesauttaa paikallista sopimista

Luotsit mukaan TTK:n uuteen työpaikkojen yhdessä kehittämisen hankkeeseen

Yhteystiedot

tero@solarsolutions.fi 
puh. 0400 783380

 

 

 
 

Yhteistyökumppanit